نمایش یک نتیجه

نمایش منو کناری
نمایش 9 24 36
Close
Close
Close

Albatros 10-52-10

نمره 5.00 از 5
تماس بگیرید
Close
Close
Close

Anti Pit

تماس بگیرید
علیرغم آنکه اکثر خاک‌های ایران آهکی است، کمبود کلسیم به فراوانی در محصولات زراعی و باغی ایران دیده می شود. علت
Close

Azotop

تماس بگیرید
 ازت سازنده مواد اصلي حيات گياهان مانند پروتئين، اسيدهاي آمينه، آميدها، آلكالوئيدها و كلروفيل است.  ازوتاپ داراي بالاترین شدت اسيدزايي در
Close

BOTAMISOL بوتامیسول

تماس بگیرید
بوتامیســول محصول کاملا اختصاصی جهت پیشــگیری و کاهش خســارات ناشــی از انواع تنشــهای محیطی در محصــولات زراعــی، باغــات و گلخانه
Close

CALBORON کلبرون

تماس بگیرید
فرمولاسيوني هوشمندانه حاوي درصد بالايي از كلسيم کربوکسیلیک به همراه عنصر بُر اثر هم افزايي بُر درجذب سريع و انتقال
Close

CALCIOGREEN کلسیم 34%

تماس بگیرید
کارشناسان و کشاورزان محتـرم می توانند بستـه به نوع و مرحله رویشـی و زایشی محصول و سایر شرایط آب و
Close

CALFON کالفون

تماس بگیرید
تركيبي حرفه‌اي حاوي 9 عنصر حيـاتي پرمصرف و ريزمغذي تكنولوژي نوين در تأمين كلسيم و ديگر عناصر اصلي در يك
Close

CITOGROWER سیتوگروئر

تماس بگیرید
سیتوگروئرکود محرك رشــد با کارایی ویژه جهت افزایش سایز و کیفیت میوه می باشد. این محصول حاوی هورمون سیتوکنین است