نمایش یک نتیجه

نمایش منو کناری
نمایش 9 24 36
Close

CITOGROWER سیتوگروئر

تماس بگیرید
سیتوگروئرکود محرك رشــد با کارایی ویژه جهت افزایش سایز و کیفیت میوه می باشد. این محصول حاوی هورمون سیتوکنین است
Close

SUPER FUTOP سوپر فیوتاپ

تماس بگیرید
ایــن محصــول دارای عناصر تغذیه ای، عصــاره جلبکهای دریائی ) ،( Sea Weedsاســیدهای آمینه، ترکیبات آلی و قندی، ویتامینها و
Close

برآمین کلسیم

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود کلسیم و بُر افزایش انتقال و جذب کلسیم و بُر درون گیاه به دلیل اختلاط آمینواسیدهای
Close

دلفان آ-زد

تماس بگیرید
مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد به همراه ریزمغذی ها ترکیبی بر مبنای ال – آلفا آمینواسیدهای آزاد که به
Close

دلفان پلاس

تماس بگیرید
مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد برای پیشگیری و درمان اثرات تنش ترکیبی بر مبنای ال – آلفا آمینواسیدهای آزاد
Close

روتر آ-آ

تماس بگیرید
تقویت شکل گیری ریشه و رشد در مرحله آغازین کشت گستره کاملی از عناصر غذایی برای مراحل حیاتی رشد گیاه
Close

فیلگیرین

تماس بگیرید
عصاره جلبک دریایی خالص استخراج عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosumبه روش فیزیکی سرد، باعث می شود شیره سلول های گیاهی بدون
Close

فیلگیرین جما

تماس بگیرید
استخراج عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosumبه روش فیزیکی سرد، باعث می شود شیره سلول های گیاهی بدون تغییر ماهیت آزاد شود.
Close

فیلگیرین کوما

تماس بگیرید
استخراج عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosumبه روش فیزیکی سرد، باعث می شود شیره سلول های گیاهی بدون تغییر ماهیت آزاد شود.
Close

فیلگیرین میرا

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود کلسیم و بُر افزایش انتقال و جذب کلسیم و بُر درون گیاه به دلیل اختلاط آمینواسیدهای