نمایش یک نتیجه

نمایش منو کناری
نمایش 9 24 36
Close

آهن فولوات

تماس بگیرید
آهن فراوان ترین عنصر در جهان است لکن غالبا برای گیاه قابل دسترس نیم باشد. سطح لوکس آهن باعث یم
Close

تریو

تماس بگیرید
اسیدفولویک و مانیتول است.     فواید • کلسیم ناقل تمام مواد معدین است و استحکام دیواره سلویل و تقسیم
Close

زیم فولوات

تماس بگیرید
معرفی کمبود روی تقریبا همیشه معادل کاهش سود و منفعت اقتصادی است. عنصر روی  تولید اکسین را هدایت یم کند
Close

زینک فولوات

تماس بگیرید
معرفی کمبود روی باعث کاهش تولید کمبود درآمد یم گردد. عنصر روی، تولید اکسین را هدایت یم کند و این
Close

سیلیکات پتاسیم

تماس بگیرید
    فواید • این ماده توسط اتحادیه کشاورزان بیولوژیک استرالیا )BFA( به ثبت رسیده است. • باعث افزایش چشمگیر