نمایش یک نتیجه

نمایش منو کناری
نمایش 9 24 36
Close

اسپیدفول بر اس پی

تماس بگیرید
مزیت ها استفاده از اسپیدفول بُر تشکیل گل و میوه و عملکرد در گیاهان گوناگون را افزایش می دهد و
Close

اولتراسول Map

تماس بگیرید
مزیت ها فسفات در اولتراسول MAPباعث بافر شدن محلول های غذایی شده و pHرا به طور موثر در حدود 4,5نگه
Close

اولتراسول آنتی استرس خیار

تماس بگیرید
میزان سولفات بیشتر نسبت به سایر کودهای کامل به منظور پیشگیری از تجمع نمک در محیط ریشه با افزایش مقاومت
Close

اولتراسول اس ا پی

تماس بگیرید
مزیت ها غلظت بالای پتاسیم و نبود ازت و فسفر در این کود کاربر را قادر می سازد مقدار درست
Close

اولتراسول کا

تماس بگیرید
مزیت ها فاقد کلر بوده و قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب می باشد. این ویژگی اولتراسول کا
Close

اولتراسول کلسیم

تماس بگیرید
مزیت ها این کود تنها منبع قابل دسترس کلسیم کاملا محلول در آب بوده و استفاده از آن در کشت
Close

اولتراسول مگسول

تماس بگیرید
مزیت ها قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم دار ً کاملا محلول در آب
Close

اولتراسول مگنوم اسپشیال

تماس بگیرید
مزیت ها ویژگی اسیدی قوی که pHآب، محلول غذایی و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در
Close

اولتراسول مگنوم پی 44

تماس بگیرید
مزیت ها ویژگی اسیدی قوی که pHآب و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی
Close

اولتراسول مگنوم فوسکال

تماس بگیرید
مزیت ها ویژگی اسیدی قوی که pHآب و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی
Close

اولتراسول مگنیت

تماس بگیرید
مزیت ها ااین کود می تواند نیاز گیاه به منیزیم را بدون اضافه کردن سولفات و کلراید، برآورده کند. وجود
Close

اولتراسول میکرو رکسین روی

تماس بگیرید
مزیت ها جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTAکه باعث بازیابی سریع گیاه می شود. قابل استفاده در کشت