نمایش یک نتیجه

نمایش منو کناری
نمایش 9 24 36
Close

اولترافررو

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود آهن در انواع خاک به ویژه خاک های قلیایی و آهکی کارکرد سریع و اثربخشی درازمدت
Close

برآمین کلسیم

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود کلسیم و بُر افزایش انتقال و جذب کلسیم و بُر درون گیاه به دلیل اختلاط آمینواسیدهای
Close

ترافوس آ-زد

تماس بگیرید
 تقویت عمومی گیاه در مراحل حیاتی رشد(انتقال نشا، گل دهی و تشکیل میوه) فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه
Close

ترافوس سینرژی

تماس بگیرید
افزایش مقاومت مکانیکی دیواره سلولی به خاطر وجود کلسیم و سیلیسیم اضافی هم افزایی عناصرسیلیسیم و کلسیم که موجب بهبود
Close

ترافوس کا

تماس بگیرید
فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بالعکس همرا ه با پتاسیم محرک رشد ریشه برای کشت
Close

ترافوس مس

تماس بگیرید
فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم محرک رشد ریشه برای کشت
Close

ترید بُر

تماس بگیرید
مایع غلیظ بُر- اتانول آمین
Close

ترید بُر مولیبدن

تماس بگیرید
مطمئن ترین منبع برای پیشگیری و جبران کمبود بُر در تمامی گیاهان پیوند بُر با اتانول آمین و منبع ازت
Close

ترید سیتروس

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود همزمان منگنز و روی در تمامی گیاهان به ویژه مرکبات جذب آسان و سریع به خاطر
Close

تریدکورپ آ-زد

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود ریز مغذی ها در تمامی گیاهان بهترین تناسب میان ریزمغذی ها سازگار با نیاز گیاهان مختلف
Close

تریدکورپ آ-زد 2

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود ریز مغذی ها در تمامی گیاهان بهترین تناسب میان ریزمغذی ها سازگار با نیاز گیاهان مختلف
Close

تریدکورپ آهن

تماس بگیرید
پیشگیری و جبران کمبود آهن در تمامی گیاهان جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA قابل استفاده درکشت های خاکی